Get Adobe Flash player

programowanieWzrastające potrzeby informatyzacji małych, średnich i dużych firm wymusza wdrażanie systemów wspierających przepływ informacji. Rozwiązania te zwiększają konkurencyjność i szybkość reagowania przedsiębiorstw na dynamikę biznesowego otoczenia. Sukcesem w dzisiejszym świecie jest odpowiednie planowanie, systemy informatyczne zaś to planowanie usprawniają, co więcej,  wspierają podejmowanie decyzji i automatyzują wiele czynności.

 

Naszym zadaniem jest zidentyfikowanie słabych punktów przepływu informacji, zaproponowanie zmian i wdrożenie procedur usprawniających działanie systemu zarządzania. Działania usprawniające można podzielić na dwie czynności:

  • Świadczeniu usługi oraz doradztwie w dziedzinie topologii sieci w przedsiębiorstwie, które polega na  optymalizowaniu i dobieraniu powiązań między komputerami w sieci, instalowaniu serwerów lub dobieraniu kompaktowych bazy danych. W tym celu programujemy bazy danych w SQL, tworzymy procedury, funkcje, kwerendy, relacje i inne potrzebne mechanizmy
  • Tworzeniu odpowiednich programów z przyjaznym interfejsem niezbędnych do zarządzania ws. bazami danych. Tworzymy je w systemie operacyjnym Windows w języku MS VB lub C++

Specjalizujemy się w rozwiązaniach bazodanowych oraz technologiach Microsoft:

  • Microsoft Visual Studio 2010
  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft SQL 2008 Server
  • ASP.net, serwerach Apache, bazach MySQL, Postgress, etc

Dodatkowo, pomagamy w modernizacji istniejących aplikacji i systemów zarządzania.